Từ 8h đến 20h

Các ngày trong tuần

0907 910 618

linhkona@gmail.com

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Làm môi giới bán dự án, nên có TÂM!

Làm môi giới bán dự án, nên có TÂM!

Sáng nghe điện thoại xong, máu lên. Có một chị họ mua căn hộ được môi giới tư vấn và được môi giới nói chuyện như sau: – Chị mua sao chị hỏi nhiều vậy chị? – Biết bao nhiêu người mua có ai hỏi như chị hỏi đâu. – Chị làm như 10 triệu […]